img
Malí moreplavci

Víťaz

#42

Celkový počet hlasov

392hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Centrum Robinson

Účel použitia príspevku

Dobudovanie oddychovej časti pre všetkých statočných rodičov

O príjemcovi príspevku

CENTRUM ROBINSON. Občianske združenie , ktorého cieľom je pomáhať rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Okrem poradenstva, rozvoja, vzdelávania, ukážok zdravotných pomôcok a psycho-sociálnej pomoci rodičom detí sa v centre poskytujú rehabilitačné služby, podporné terapie a špeciálne vzdelávanie s cieľom zlepšiť zdravotný stav a rozvíjať poznanie detí s viacnásobným postihnutím. „Prečo práve tento názov?“ „Lebo my sme takí moreplavci a hľadáme bezpečný prístav“ odpovedala Mgr. Patrícia Susová, zakladateľka centra. Centrum vzniklo z veľmi prozaického dôvodu, vyčerpania jednej oddanej mamičky dieťatka so zdravotným znevýhodnením, ktorá si nikdy nepoložila otázku prečo ja, ale pýtala sa, ako mu môžem pomôcť... Nekonečné cestovanie za terapiami krížom krážom po celom Slovensku ju priviedlo k myšlienke a povedala si , dosť. Je čas, aby procedúry prišli za nami. A tak začala malými krôčikmi budovať niečo, čo bolo iba jej predstavou v hlave a vtedy ani len netušila, koľkým rodinám s rovnakým údelom pomôže. Tohto času centrum Robinson navštevuje mnoho rodín, je ich viac ako 30, ktoré pod jednou strechou nájdu rozmanité terapeutické procedúry ako sú Tobii PCEye Plus + Gaze Viewer, Canisterapia, Muzikoterapia, Kraniosakrálna terapia, Múdre hranie - Play Wisely, Snoezelen, Oxygenoterapia, Fyzioterapia – Bobath koncept, Fyzioterapia - TheraSuit metóda a mnohé ďalšie terapie , ktoré všetky absolvujú pod vedením profesionálnych terapeutov. Veľmi dôležitou súčasťou centra je vytvárať rodičom možnosť pre spoločný rozvoj, kde by sa mohli vzájomne stretávať, povzbudzovať, radiť si a pomáhať. Centrum môžu navštevovať rodičia aj so svojimi zdravými ratolesťami, ktoré počas terapie sestričky alebo bračeka svoj čas trávia v detskej herni plnej farieb a edukatívnych hračiek. Možno si poviete, veď majú toho dosť, snáď všetko... A veru že Mgr. Susová to takto vníma. „Tohto času našim detičkám nič nechýba, ale je tu predsa niečo, čo by som rada dobudovala. Dať možnosť rodičom, aby počas terapií, kedy s ich pokladmi pracujú profesionáli mali možnosť vyfúknuť. Uvoľniť ramená, zložiť ťarchu z pliec a mať chvíľu pre seba. Presvoje myšlienky, pocity.“ „ Mojou veľkou túžbou je dobudovať v centre oddychovú miestnosť pre rodičov, kde by znova načerpali silu a s úsmevom vykročili v ústrety novým dňom, novým výzvam. “ Verím, že aj vďaka našej pomoci vo forme hlasov sa nám podarí prispieť k realizácii tohto malého sna.