img

Víťaz

#9

Celkový počet hlasov

944hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Martinečko

Účel použitia príspevku

terapia bunkovými preparátmi

O príjemcovi príspevku

Príspevok žiadam pre synčeka- Martinka Priehodu-4roky-predčasne narodeného s diagnózou DMO spastická kvadruparéza. Aktívne s ním rehabilitujeme ambulantnou formou aj pobytmi v rehabilitačných zariadeniach už od malička. Výsledky rehabilitácii by sme chceli zvýrazniť podávaním preparátov bunkovej terapie.