img
Martinko Petro – finančná pomoc pre dg. DMO spasti

Víťaz

#30

Celkový počet hlasov

807hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Martin Petro, v.z. ako zákonný zástupca Silvia Petrová

Účel použitia príspevku

Rehabilitačný pobyt v AXIS Internationa Rehabilitation center Piešťany, ktorý Martinkovi najviac prospieva pri obnove po

O príjemcovi príspevku

Silvia Petrová, matka: Dobrý deň, dovoľte aby som sa predstavila. Volám sa Silvia Petrová, mám syna Martina, má 21 rokov, navštevuje 3. ročník praktickej školy v Hlohovci 4hod. denne, má prideleného asistenta, veľmi rád školu navštevuje, v kolektíve je obľúbený. Som rozvedená, žijem a vychovávam svojho syna v domácnosti sama. Martin sa narodil po ťažkom komplikovanom pôrode s krvácaním do mozgu, dg. DMO spastická kvadruparéza, nie je samostatný, je plne odkázaný na pomoc inej osoby. Nedokáže sa sám najesť, obliecť, prejsť na toaletu, ani vykonávať hygienické potreby, je odkázaný na invalidný vozík, na ktorom sa nevie prepravovať sám. Starostlivosť si vyžaduje 24 hod. denne. Miera funkčnej poruchy u syna je podľa posudku 90%. Poberám opatrovateľský príspevok, syn výživné a invalidný dôchodok. Popri starostlivosti nemôžem vykonávať inú zárobkovú činnosť, aby sme si mohli zlepšiť a skvalitniť život. Od narodenia Martin pravidelne rehabilitoval v rôznych zariadeniach, prešli sme mnohými ťažkými situáciami, operácia, prekonaná ťažká pneumónia, rehabilituje v rehabilitačnom centre Natália v Hlohovci opakovane niekoľkokrát ročne, kde je veľmi spokojný a rovnako aj ja. Je doživotne odkázaný na rehabilitácie, aj pomoc inej osoby, rehabilitácie sú pre neho nevyhnutné a dôležité na zlepšenie a udržanie zdravotného stavu a rovnako je veľmi dôležité opakovať ich častejšie, je ťažký alergik, potrebuje celoročné užívanie liekov a vitamínov na podporu imunity, je odkázaný na prepravu autom ako škola, návštevy lekárov, rodinných príbuzných, výletov, s tým sú spojené aj vyššie náklady na pohonné hmoty. Ocitli sme sa v situácii, kedy postihnuté dieťa musí z jeho príjmu živiť matku. Po prehodnotení príjmu zo zákona príjem presahuje 3- násobok životného minima, odobrali mu kompenzácie na pohonné hmoty a hygienu, môj opatrovateľský príspevok znížili z 586,00 eur na 250,00 eur, čo má byť náhrada mzdy, ktorú nemôžem popri starostlivosti o neho bežne vykonávať. Náš mesačný príjem sa výrazne znížil, a je smutné, že hendikepované dieťa musí z jeho príjmu, ktorý má byť určený výlučne na jeho vlastné potreby, platiť všetky náklady spojené s užívaním bytu vrátane stravy, pohonné hmoty, hypotéku, ktorou som po rozvode vyplácala z bytu manžela, aby syn zostal bývať tam, kde má vytvorené podmienky. Po odpočítaní výdavkov na užívanie bytu vrátane hypotéky nám celkovo zostane suma cca 400 eur, z čoho máme platiť stravu, hygienické potreby, pohonné hmoty, doplatky na lieky, oblečenie, obuv, školské pomôcky, a to nerátam ročnú daň z nehnuteľnosti, daň za smeti, poistenie bytu, ZP auta ,servisná technická emisná kontrola, opravy v byte, nevyhnutná výmena spotrebičov, poplatky u zubárov, nevyhnutné opravy auta, na ktoré je syn odkázaný, investovali sme už vyššiu sumu do opravy auta, doplatili nový invalidný vozík, zakúpili toaletnú a sprchovú stoličku, ktorú sme zakúpili v plnej výške 2000 eur. Martin potrebuje doplnky ako opierka hlavy, nožný klin, na bežnej sprchovej stoličke neusedí, potrebuje byť pri vykonávaní hygieny v bezpečí a mať pohodlie, poisťovňa nehradí tento typ stoličky a nie je ani na Slovensku dostupná, celkovo ceny všetkého stúpajú a tej najzraniteľnejšej skupine ľudí, ktorí si svoju chorobu nevybrali ani nespôsobili sami a zostali odkázaní na pomoc iných, bolo odobraté. Touto cestou sa obraciam o pomoc, finančné príspevky by sme použili na doplatky za pomôcky a rehabilitácie, za pochopenie ďakujem. S pozdravom rod. Petrová.