img
MÍSTO naděje

Víťaz

#19

Celkový počet hlasov

529hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Spolek MÍSTO v Nové Pace

Účel použitia príspevku

Veterinární péče - akutní ošetření nalezených zvířat + kastrační program, krmivo.

O príjemcovi príspevku

Spolek MÍSTO v Nové Pace