img
Mladé stolnotenisové nádeje

Víťaz

#22

Celkový počet hlasov

713hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

MSTK Trnava

Účel použitia príspevku

Cieľom projektu je zvýšenie kvality hracích podmienok, rozšírenie počtu hodín na hranie, materiálne zabezpečenie mládeže

O príjemcovi príspevku

MSTK sa stal jedným z najväčších stolnotenisových klubov v Trnavskom kraji. Venuje sa prioritne mládeži.