img
Mladí hasiči

Víťaz

#66

Celkový počet hlasov

95hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

DHZ Uhrovec

Účel použitia príspevku

vybudovanie treningového areálu pre hasičský šport, nákup športového náradia

O príjemcovi príspevku

Finančný príspevok by išiel dobrovoľnému hasičskému zboru v Uhrovci, ktorého členovia (aj ja) sa venujú mladým hasičom a hasičkám (3-16 rokov). Pripravujeme ich na súťaže v požiarnom útoku a štafete. Tento rok sme začali trénovať aj individuálnu disciplínu - Beh na 60m a 100m s prekážkami. Aj napriek nevhodným tréningovým podmienkam naša zverenkyňa 13 ročné dievča obsadilo 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v behu na 100m a 4.miesto na Majstrovstvách Slovenska v behu na 60m s prekážkami vo svojej kategórii, čo je veľmi pekný výsledok nakoľko sa tejto disciplíne venovala iba 3 mesiace. Členovia DHZ Uhrovec vidia v deťoch mladé talenty a radi by sme rozvíjali ich šikovnosť a záujem o tento šport, no bohužiaľ nám naše finančné možnosti neumožňujú vybudovať športový areál a zakúpiť potrebné náradie. Preto sa zaujímame o tento finančný príspevok. Veľmi by nám to pomohlo, hlavne deťom.