img
Mladí ľudia so spoločnou túžbou pomáhať prírode

Víťaz

#80

Celkový počet hlasov

47hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Očami prírody

Účel použitia príspevku

Peniažky poputujú pre potreby upratovacích akcií, podporu prednášok zameranú na ochranu prírody a výsadbu zelene.

O príjemcovi príspevku

Očami prírody je študentská iniciatíva snažiaca sa zmeniť svet. Akokoľvek naivne to znie, jej aktivity neustále potvrdzujú, že keď sa spojíme, dokážeme úžasné veci. Spolu dokážeme inšpirovať ďalších a ďalších ľudí na ceste k zdravšiemu prostrediu a čistej prírode. Združenie organizuje verejné akcie zamerané na ochranu prírody vo všetkých smeroch; poukazuje na skutočné miesta, kde odpad nemá čo hľadať; vlastnými aktivitami motivuje verejnosť k udržateľnému životu; organizuje revitalizácie zanedbaných území a tak zvýšenie biodiverzity; organizuje prednášky na rôzne témy ohľadom životného prostredia; podáva sťažnosti, pripomienky a podnety na ochranu životného prostredia.