img
Modernejšia škola

Víťaz

#36

Celkový počet hlasov

469hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie Bánovské Gymnázium

Účel použitia príspevku

Modernizácia priestorov vytvorením relaxačných zón pre študentov. Finančné prostriedky by sme využili na nákup sedacích vakov Tuli a taburetiek.

O príjemcovi príspevku

Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou vzdeláva žiakov vo 4-ročnom i 8-ročnom štúdiu a najnovšie prvý rok máme aj prvákov v 5-ročnom bilingválnom anglickom gymnáziu. Snažíme sa pre všetkých študentov vytvoriť čo najpríjemnejšie prostredie pre vzdelávanie a súčasťou toho je aj vytváranie moderných priestorov na chodbách i v triedach, tzv. relax zón. Modernizáciou tried chceme v triedach vytvoriť priestor pre posun od klasického vyučovania k inovatívnym prístupom. Máme zámer, aby v triedach vznikol priestor na neformálne vzdelávanie či oddych študentov. Zriadením centrálnej oddychovej zóny vo vestibule vytvoríme nielen priestor na oddych žiakov v čase prestávok či voľných hodín, ale zároveň aj lepšie podmienky na socializáciu, stretávanie sa a komunikáciu študentov navzájom aj medzi triedami či ročníkmi. V časti školy sme už začali a radi privítame finančnú pomoc pri rozširovaní takýchto priestorov, aby sme mohli budovať z gymnázia modernú školu, v ktorej sa žiaci cítia príjemne a pohodlne, a ktorá u nich svojou kultúrou pozitívne ovplyvňuje záujem o vzdelávanie i kreativitu.