img
Na chodbe spolu a útulnejšie.

Víťaz

#37

Celkový počet hlasov

279hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

SRRZ-RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Nová Baňa

Účel použitia príspevku

Našim zámerom je upraviť chodbovú oddychovú zónu na moderný útulný priestor a priniesť doň nové riešenia, vytvoriť pocit

O príjemcovi príspevku

Zriaďovateľom Gymnázia je BBSK, a preto škola v súčasnosti nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré jej umožnia spríjemniť prostredie svojim študentom. Gymnázium bolo založené ešte v 50. rokoch minulého storočia a odvtedy bez prerušenia pripravuje svojich študentov do ďaľšieho života. Gymnázium je malé, skôr rodinného typu, kde sa navzájom veľmi dobre poznajú všetci študenti aj spolu s profesormi. Napriek tomu že sa jedná o malé gymnázium, prijíma do svojich radov aj integrovaných študentov a vo významnej miere im pomáha. Zútulnenie prostredia pomôže integrovaným študentom ešte bližšie sa spoznať so spolužiakmi