img
Napriek hendikepu môžeme športovať

Víťaz

#41

Celkový počet hlasov

417hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie Usmej sa na mňa

Účel použitia príspevku

Zabezpečenie trénerov a prenájmu priestorov na tréningy pre mentálne znevýhodnených športovcov na pol roka - plávanie, kondičné tréningy, jóga, bowling

O príjemcovi príspevku

Občianske združenie Usmej sa na mňa  pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením žiť život plnohodnotne, nachádzať ich talenty, zvyšovať im sebavedome. Jednou z našich činností je aj športové vyžitie, lebo to podporuje nielen ich zdravie, ale zlepšuje aj mentálnu oblasť a sebaobslužné činnosti. Keďže títo ľudia potrebujú špeciálny prístup, nie je jednoduché zabezpečiť trénera, ktorý ich bude viesť. Rodiny sú väčšinou aj v ťažšej sociálnej situácii, preto im chceme tréningy poskytovať bezplatne. Zasadzujeme sa aj o integráciu hendikepovaných detí do spoločnosti zdravých.