img
Naučme Peťka rozprávať

Víťaz

#32

Celkový počet hlasov

786hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Peťko Nápoký

Účel použitia príspevku

artterapia, hyperbarická komora, hipoterapia, Neurofeedback

O príjemcovi príspevku

Peťko má detský autizmus, porucha pozornosti, ľahká mentálna zaostalosť, porucha reči, uvedené terapie mu veľmi pomáhajú rodičia vidia pokrok, pomaly začína rozprávať a vety skladať donedávna boli len zvuky počuť od Peťka teraz už aj vetu povie