img
Návrat do divočiny

Víťaz

#88

Celkový počet hlasov

19hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Návrat do divočiny/Into the wild

Účel použitia príspevku

Realizáciu výstavby novej voliéry a tvorbu edukačných materiálov a pomôcok pre vzdelávanie detí a širšej verejnosti.

O príjemcovi príspevku

OZ Návrat do divočiny sa venuje záchrane zranených a osirelých divožijúcich živočíchov. Ako dobrovoľníci sa snažíme v rámci nášho voľného času prispieť k záchrane druhovej diverzity u nás žijúcich zvierat. V posledných rokoch sa venujeme i environmentálnemu vzdelávaniu detí a mládeže, aby porozumeli významu dôležitosti ochrany prírody. Naša záchranná stanica funguje už vyše 6 rokov a za svoje fungovanie sme prijali a ošetrili vyše 2000 živočíchov. Predseda Ján Jamriška OZ Návrat do divočiny/Into the wild Borinka 199