img
Neurorehabilitace pro Danečka

Víťaz

#10

Celkový počet hlasov

878hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Martina Müllerová

Účel použitia príspevku

Finanční příspěvek by sloužil výhradně na neurorehabilitační péči, která je v první letech života nesmírně důležitá.

O príjemcovi príspevku

Syn Daniel se narodil ve 26. týdnu těhotenství, tedy o 3 měsíce dříve před plánovaným termínem. Měl pouhých 900 g a 30 cm. Druhý den po porodu u něj zjistili vrozenou vadu, atrézii jícnu. Atrézie je dobře řešitelná, avšak u tak malého miminka je operace velice riskantní. Ve FNO byl nejmenším operovaným pacientem s touto vadou, zákrok dopadl dobře, avšak důsledky operace na tak malé tělíčko na sebe nenechaly dlouho čekat. Týden po operaci zjistili, že syn zakrvácel do mozkových komor. Od té doby už to byl jen postupný sled neštastných okamžiků. Celková sepse organismu pak už jen umocnila nález na mozku a diagnóza hydrocefalu se stala nedílnou součástí našeho života. Hydrocefalus označuje nadměrné hromadění mozkomíšního moku v mozkových komorách. Přebytečný mok způsobuje tlak na mozkovou tkáň, a tím může dojít k poškození mozku až s trvalými následky. Konečným řešením bylo zavedení VP shuntu odvádějícího nahromaděný mozkomíšní mok z hlavy do břicha. Tento shunt je již na celý život. Celkem Daniel prodělal do propuštění do domácí péče 8 operací, z toho 6 operací hlavy. V nemocnici jsme ztrávili přesně půl roku než nás propustili domů. Po rekonvalescenci jsem začali s intenzivními rehabilitacemi, které Danymu velice pomáhají. V tomto raném věku jsou nejdůležitější a mohou nás posunout nejvíce dopředu. Nejvyšší částka, kterou budeme v následujícím roce hradit, budou výdaje spojené právě s těmito rehabilitacemi, speciálně neurorehabilitacemi. Nejlepší by pro něj bylo každodenní cvičení na odborném pracovišti, avšak není hrazené pojišťovnou a finanční situace není jednoduchá, kdy jedna hodina vychází na 1 100 Kč. O syna pečuji sama, o to těžší je se s danou situací vyrovnat. Finanční příspěvek by sloužil výhradně na pokrytí neurorehabilitační péče. Ikdyž je Danečkovi biologicky přes rok, je na úrovni několika měsíčního miminka, jeho psychomotorický vývoj je opožděný a nikdo neví jak se krvácení v mozkových komorách podepsalo na vývoj jeho mozkové činnosti. Proto jsou neurorehabilitace v prvním letech života nejdůležitější terapiíí.