img
Neurorehabilitace pro ty nejmenší

Víťaz

#45

Celkový počet hlasov

146hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

Účel použitia príspevku

Příspěvek by byl použit na úhradu speciální neurorehabilitace.

O príjemcovi príspevku

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny založily v prosinci roku 2013 Hana Píšová a Markéta Stránská poté, co Hanka sama předčasně přivedla na svět svoje dvojčata. Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem. O konkrétní formě a výši pomoci rozhoduje správní rada NF. Předsedou správní rady je prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Praha. Více naleznete na webových stránkách www.predcasnenarozenedeti.cz