img
Nová podlaha pro Sokolovnu

Víťaz

#51

Celkový počet hlasov

123hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice

Účel použitia príspevku

Renovace podlahy sokolovny pro její plnohondotné používání na dalších 10 let.

O príjemcovi príspevku

T.J. Sokol Říčany a Radošovice (https://www.sokolricany.cz/) je jednou z největších sokolských jednot v rámci celé ČOS (přes 1000 členů). Jejím cílem je umožnit společenské, kulturní a hlavně sportovní vyžití všem zájemcům bez rozdílu věku a schopností. Jedním z jejich sportovišť je i historická sokolovna, která neustále poskytuje zázemí ke sportovním a kulturním aktivitám. Bohužel pro stavbu nové sokolny nejsou v současné době ideální podmínky, a proto je nutné udržovat tu současnou v maximálně nejlepším možném stavu. Bohužel, podlaha, ale už je za hranou své životnosti a je potřeba provést její úplnou výměnu.