img
Nové mládežnícke Saleziánske komunitné centrum

Víťaz

#4

Celkový počet hlasov

788hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Účel použitia príspevku

Kvalitnejšie podmienky pre prácu s mládežou a rodinami nie len Bardejove.

O príjemcovi príspevku

Saleziáni don Bosca sú katolíckou rehoľou, ktorá sa od svojho založenia v 19. storočí venuje primárne výchove dospievajúcej mládeže. Je to však mládež, ktorá žije vo svojej rodine. A keďže je dnes inštitút rodiny ako takej vo veľkej kríze, preto sa aj ťažisko činnosti saleziánov presunulo na kresťanské formovanie celých rodín, budovanie miestnej komunity a ovplyvňovanie celej spoločnosti v oblasti výchovy. Saleziáni prišli na Slovensko v roku 1924 a dnes tu pôsobia v 23 strediskách v mestách po celom Slovensku. Do Bardejova sa dostali v posledných rokoch komunistického režimu, v roku 1987. Po viacerých krátkodobo využívaných chatách na rôznych miestach v Bardejovskom okrese sa v roku 2003 podarilo v obci Brezovka svojpomocne zrekonštruovať darovaný starý dom, ktorý na tieto potreby doteraz veľmi dobre slúžil nielen pre miestne bardejovské stredisko, ale aj pre viaceré saleziánske strediská na východnom Slovensku. Nakoľko dom už žiaľ nevyhovuje aktuálnym požiadavkám, je potrebné vybudovať nové komunitné centrum pre prácu s mládežou a rodinami. Tento projekt na východe Slovenska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a preto sa snažíme aj touto cestou získať nejakú pomoc na zlepšenie podmienok práce s mládežou v tomto kraji. Za všetku pomoc v mene tejto komunity ďakujeme.