img
O Lupuse inak

Víťaz

#92

Celkový počet hlasov

11hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Klub Motýlik

Účel použitia príspevku

Tvorba série webinárov na edukáciu našich členov odborníkmi v oblasti reumatológie, psychológie, zdravej stravy...

O príjemcovi príspevku

Sme také, takí, ako vy alebo ako vaši blízki. Sme ľudia, ktorí si priali byť zdraví. A všetko je nakoniec inak. Aj nám diagnostikovali lupus erythematosus, aj my žijeme s touto chorobou a snažíme sa nestrácať silu a chuť do života, nechceme sa vzdať. Prechádzame si tým spolu a zároveň každý zvlášť. Spája nás ochorenie a pocit, že na jedného je to príliš ťažký údel. S nádejou a našou pomocou, spolupatričnosťou a vzájomným pochopením to pôjde ľahšie. Aj preto sme sa v roku 2004 rozhodli založiť Klub Motýlik; dnes sa ku nám môžete pridať aj vy. Sme otvorení, sme tu pre vás. Naším poslaním je pomáhať pacientom s lupusom, ktorí sa cítia opustení a izolovaní, šíriť osvetu a informovať o ochorení, o jeho vzniku, príznakoch, diagnostike a priebehu. Sme združenie nielen pacientov s lupusom, ale vítame aj rodinných príslušníkov a sympatizantov.