img
Obnova stolov v jedálni pre zamestnancov

Víťaz

#74

Celkový počet hlasov

42hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Účel použitia príspevku

Obnova stolov v zamestnaneckej jedálni pre zamestnancov a externých stravníkov.

O príjemcovi príspevku

Občianske združenie Templars Slovakia , organizuje a v zúčastňuje sa na dobročinných akciách, ako sú napr. pravidelné darovania krvi, zbierky pre školy, nemocnice a iné zariadenia a pre občanov odkázaných na cudziu pomoc.