img
Oprava letounu Praga E-114 Air Baby

Víťaz

#3

Celkový počet hlasov

0hlasov

Výška finančného príspevku

Príjemca príspevku

Účel použitia príspevku

„O grant nadace Penta jsem se s projektem opravy letounu Praga E.114 přihlásil, abych pomohl zachovat kousek československé letecké historie. Skupinka, která spolupracuje s Marcelem Sezemským, se skládá z leteckých nadšenců, kteří po večerech vyrábí a klíží díly a starají se o dřevěná letadla. Věřil jsem, že s tímto projektem oslovím nejen kolegy v Aeru Vodochody, ale i všechny ty, kdo rádi navštíví letecké dny a sledují let historických letadel. Je nás takových asi dostatek a všem děkuji za zaslané hlasy.“

O príjemcovi príspevku

„O grant nadace Penta jsem se s projektem opravy letounu Praga E.114 přihlásil, abych pomohl zachovat kousek československé letecké historie. Skupinka, která spolupracuje s Marcelem Sezemským, se skládá z leteckých nadšenců, kteří po večerech vyrábí a klíží díly a starají se o dřevěná letadla. Věřil jsem, že s tímto projektem oslovím nejen kolegy v Aeru Vodochody, ale i všechny ty, kdo rádi navštíví letecké dny a sledují let historických letadel. Je nás takových asi dostatek a všem děkuji za zaslané hlasy.“