img
Oprava zázemí pro celoroční práci s dětmi.

Víťaz

#51

Celkový počet hlasov

285hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Zličín

Účel použitia príspevku

Oprava havarijního stavu zázemí pro celoroční práci s dětmi.

O príjemcovi príspevku

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Zličín se již desítky let věnuje nejen zásahové činnosti a pořádáním akcí pro širokou veřejnost, ale především činnosti s mladými hasiči. Hlavní náplní celoroční činnosti s mládeží je hasičský sport. Naše soutěžní družstva kategorií mladší i starší žáci a dorostu s pravidelně umisťují na předních příčkách krajských i celostátních soutěží včetně opakované reprezentace hlavního města na Mistrovství ČR. Plné police pohárů a desítky šťastných dětí na stupních vítězů v průběhu let jsou zásluhou mnoha hodin dobrovolnické práce našich trenérů s dětmi. Zázemím nám je hřiště za hasičskou zbrojnicí, které se snažíme rovněž zdarma ve volném čase vlastními silami a prostředky udržovat a obnovovat. Rádi bychom opravili již havarijní stav naší letní klubovny na hřišti, která je nám zázemím po většinu sportovní sezóny, ale náklady na opravu jsou nad naše finanční možnosti. Předem děkujeme i jménem všech sportujících dětí za podporu našeho projektu.