img
Pingpongová loptička v “oute”

Víťaz

#18

Celkový počet hlasov

777hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

GT12 – Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Účel použitia príspevku

Stôl na stolný tenis na hranie vonku, vybavenie na stolný tenis (rakety, loptičky ...), úprava terénu (gumová dlažba)

O príjemcovi príspevku

Gymnázium Trebišovská 12 je úžasná škola, ktorá podporuje aj iné formy vzdelávania a výchovy. Jedným z najnovších a obľúbených spôsobov vyučovania je vyučovanie vonku, teda v "oute". Škola vďaka viacerým projektom zriadila vonkajšiu učebňu, kde prebieha výučba predmetov ako biológia, chémia, anglický jazyk ale aj slovenský jazyk či etická výchova. Veľmi radi by presunuli vyučovanie vonku aj na telesnej výchove. Na prosbu žiakov by chceli zriadiť v blízkosti zelenej učebne pingpongový stôl a upraviť terén. V budúcnosti by tam vedeli zriadiť aj workoutové ihrisko, ktoré by slúžilo všetkým žiakom a učiteľom školy.