img
Plné brušká pre všetkých psíčkov

Víťaz

#38

Celkový počet hlasov

434hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Útulok Slobody zvierat

Účel použitia príspevku

na granule, krmivo, deky, piškótky...prípadne výdavky súvisiace s ošetrením

O príjemcovi príspevku

Každoročne zachráni Sloboda zvierat viac ako 2500 zvierat. Napriek tomu, že dvom tisíckam sa nakoniec podarí opäť nájsť domov, väčšina zo zvierat strávi niekoľko týždňov či mesiacov v útulku. Aj preto ocenia každú pomoc, ktorá im pomôže uspokojiť potreby psíkov a udržať útulok v prevádzke.