img
Podaj notebook ďalej! (recyklácia, pomoc deťom)

Víťaz

#30

Celkový počet hlasov

443hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Asociácia pre mládež, vedu a techniku - klub 959 (občianske združenie)

Účel použitia príspevku

Náhradné diely na repasáciu starších PC a NTB. Za 1000 eur = 18-20 kusov pre deti v ťažkej životnej situácii.

O príjemcovi príspevku

OZ AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) podporuje neformálne vzdelávanie detí a mládeže v oblasti prírodných a technických vied. Má celoslovenskú pôsobnosť, založené je na dobrovoľníckej činnosti vedúcich klubov. Členovia AMAVET klubu č. 959 pod názvom projektu Podaj notebook ďalej! od roku 2020 repasujú výpočtovú techniku, ktorú darujú deťom, ktoré sa nemôžu online učiť alebo im chýba základný nástroj na napredovanie v digitálnej gramotnosti, či rozvíjaní potenciálu. Staršie notebooky, súčiastky aj finančný príspevok na nákup náhradných dielov, ktoré z lenivých počítačov a notebookov urobia funkčný a svižný nástroj, ktorý školákom ešte výborne poslúži. Finančné prostriedky používajú výhradne na nákup potrebných súčiastok, resp. počítačov a periférií k nim v zlomkovej cene. Vlastnou odbornou prácou tieto stroje výrazne zhodnocujú a dávajú im nový život. https://www.facebook.com/podajntb