img
Podpora je pre ZEM DETÍ, sociálne centrum.

Víťaz

#95

Celkový počet hlasov

8hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ZEM DETÍ-KOŠICE n.o

Účel použitia príspevku

Príspevok bude venovaný na rozvoj detí v tomto zariadení.

O príjemcovi príspevku

V tomto sociálnom centre pre rodinu sú deti, ktoré nemali tolko šťastia na rodinu. ZEM DETÍ sa snaží deťom vytvoriť priestor na rozvoj a pripraviť ich do života po stránke vzdelania, aj získania základnych hodnôt. A to všetko preto, že DETI SÚ NOSITEĽOM LÁSKY A ŠŤASTIA! Ďakujem za podporu tohto prjektu a Váš hlas.