img
Podpora motoriky nejmenších díky Montessori

Víťaz

#82

Celkový počet hlasov

24hlasov

Výška finančného príspevku

800
Príjemca príspevku

Rodinné centrum Honzík

Účel použitia príspevku

Rozvoj motoriky malých dětí. Dětem pomáhá lépe vnímat jejich hranice v jejich přirozeném vývojovém stupni.

O príjemcovi príspevku

Rodinné centrum Honzík - dětské skupiny 2 - 4 roky