img
Podpora onkologicky nemocných dětí a mladistvých

Víťaz

#48

Celkový počet hlasov

276hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nadační fond P3tule, Jungmannova 540/1, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 17529085, https://p3tule.cz/

Účel použitia príspevku

Zlepšení kvality života dětí s rakovinou, finanční a materiální pomoc, rekondiční ozdravné pobyty

O príjemcovi príspevku

Nadaci P3tule založili manželé Šárka a Petr Musilovi, kteří v důsledku onemocnění Ewingovým sarkomem ztratili svého jediného syna Péťu. Cílem nadace je proto pomoc a podpora onkologicky nemocných dětí. Šárka a Petr tím způsobem nejenže nanejvýš obdivuhodně zúročují přímou osobní zkušenost s touto nemocí, ale především tak naplňují odkaz a přání svého syna Péti.