img
Podpora pre Trenčiansky útulok

Víťaz

#68

Celkový počet hlasov

91hlasov

Výška finančného príspevku

500
Príjemca príspevku

Trenčiansky útulok

Účel použitia príspevku

Príspevok bude využitý na celkovú starostlivosť o psíkov v karanténnej stanici, na jedlo a hmotné vybavenie stanice.

O príjemcovi príspevku

Trenčiansky útulok sa už viac ako 10 rokov stará o opustených a týraných psov, hľadá im nový domov a poskytuje zdravotnú starostlivosť u veterinára, pričom celá ich činnosť je postavená na báze dobrovoľnosti.