img
Podpora slovenského mládežníckeho florbalu

Víťaz

#65

Celkový počet hlasov

95hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

SNIPERS BRATISLAVA, O.Z.

Účel použitia príspevku

Finančné prostriedky budú použité na prenájom telocviční a zabezpečenie tréningových pomôcok pre florbalový klub.

O príjemcovi príspevku

Florbalový klub Snipers Bratislava vznikol v roku 2008 a v súčasnosti má viac ako 300 členov. Je jedným z najväčších klubov na Slovensku a v Bratislave. Hlavná filozofia nášho klubu spočíva vo výchove mládeže a tím je vybudovaný najmä na vlastných "odchovancoch". Toto sa odzrkadľuje aj na úspechoch klubu, kde v každej vekovej kategórii patrí Snipers medzi slovenskú špičku a žiadne z družstiev už 10 rokov nevynechalo účasť na majstrovstvách Slovenska, kde sa kvalifikuje iba 8 najlepších slovenských družstiev. Taktiež sa pravidelne zúčastňuje najväčších mládežníckych turnajov na svete, akými sú napríklad Gothia Innebandy Cup v Göteborgu či Prague Games, a na množstve ďalších menších zahraničných turnajoch, kde reprezentuje slovenský florbal a dáva deťom možnosť zmerať si sily a porovnať sa so svetovou špičkou. Nakoľko do klubu neustále prichádza nová mládež, cieľom klubu je udržať kvalitné tréningové podmienky pre všetkých členov klubu, vrátane detí a mládeže zo sociálne menej podnetného prostredia. Takmer výhradnými príjmami klubu sú členské poplatky. Aby klub predchádzal masívnemu zvyšovaniu poplatkov, je nevyhnutné na fungovanie klubu zabezpečovať financie aj z iných ako členských zdrojov. Nákupom pomôcok by sa znížila finančná záťaž rodičov a sprístupnila možnosť trénovať aj deťom z ekonomicky slabších rodín. Viac detí so sebou prináša zvyšovanie zdravej konkurencie a priateľskej súťaživosti, väčšiu šancu na nájdenie talentov s reprezentačným potenciálom, ale aj budovanie samotnej športovej verejnosti v podobe výchovy rekreačných hráčov, budúcich trénerov, rozhodcov či fanúšikov.