img
Podpora Umělecká akademie při ZŠ v Hovorčovicích

Víťaz

#65

Celkový počet hlasov

121hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

MROŠ, z. s.

Účel použitia príspevku

Nákup hudebních nástrojů a abonentek na rodinná představení do Národního divadla, zajištění loutkového divadla.

O príjemcovi príspevku

Kdo jsme? a) zvláštní druh ploutvonožce, který má menší problém s gramatikou b) konkurující výrobce zmrzlin, který absolutně nemá šanci prorazit c) spolek zapálených rodičů toužící po kulturním vyžití svých ratolestí Ano c) je správně. Jsme to My, Rodiče, Obec a Škola, dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů, který podporuje zejména komunitní vzdělávání a činnost v rámci obce Hovorčovice. Provozujeme Uměleckou akademii v prostorách Základní školy Hovorčovice a zastřešujeme zájmovou výuku dětí v nejrůznějších uměleckých oborech. Období Covidových opatření bylo pro uměleckou sféru velmi náročné a pro děti především. Přesto se některým dětem i lektorům naší Umělecké akademie podařilo vytrvat a věnovat se hudbě či umění i na dálku. V letošním školním roce chceme opět Uměleckou akademii, ale i celý kulturní život naší obce znovu oživit a zpřístupnit co největšímu počtu zájemců. Většinu finančních prostředků využíváme pro odměňování lektorů Umělecké akademie, nákup hudebních nástrojů, zajištění abonentek na rodinná představení Národního divadla. Zajišťujeme Vánoční koncert Umělecké akademie v kostele, program v rámci Noci kostelů, promítání filmů Snowfilm fest a Expediční kamera. Na podzim zajišťujeme v rámci oslav 17. listopadu lampionový průvod a ohňostroj a na zimu plánujeme maškarní ples s loutkovým divadlem pro děti. Pečujeme o veřejný prostor.