img
Podpora žiakov, ktorí nemajú dobrú finančnú situác

Víťaz

#90

Celkový počet hlasov

21hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Symfónia o.z., št. zástupca: Ing. Zuzana Ondková

Účel použitia príspevku

Zlepšenie podmienok vdelávania talentovaných žiakov ZUŠ Sabinov,zabezpečenie súťaží a kultúrnych podujatí školy

O príjemcovi príspevku

Symfónia o.z. zabezpečuje materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi a učiteľmi