img
Pohnime sa s reumou!

Víťaz

#94

Celkový počet hlasov

9hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Účel použitia príspevku

LPRe SR by sa chcela posunúť na vyššiu úroveň a vyškoliť vlastných inštruktorov a sprievodcov severskej chôdze.

O príjemcovi príspevku

Liga proti reumatizmu na Slovensku vznikla v roku 1990, je rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Poskytuje poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych. Organizuje podujatia podporujúce aktívny pohyb – spoločné zdravotné cvičenia, jogovú terapiu alebo nordic walking v projekte „Pohnime sa s reumou!“, ktorý vznikol v roku 2017 a patrí medzi najobľúbenejšie. Svojou činnosťou chce oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických ochorení, usilovať sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov a presadzovať sústavné vzdelávanie v reumatológii.