img
Pohyb a podpora zdravia

Víťaz

#33

Celkový počet hlasov

772hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

My Sport Academy

Účel použitia príspevku

Finančný príspevok by sme využili na kúpu nových športových pomôcok a prenájom športových priestorov pre deti.

O príjemcovi príspevku

Občianske združenie My Sport Academy sa venuje zabezpečovaniu tréningov Všeobecnej pohybovej prípravy pre deti vo veku 7-11 rokov. Príspevok bude použitý pre zefektívnenie tréningového procesu detí.