img
Pohyb pro všechny

Víťaz

#94

Celkový počet hlasov

23hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

T.J. Sokol Domašín

Účel použitia príspevku

Finanční příspěvek bude využit na opravu naší sokolovny. Výměnu starých výplní oken(luxfer), opravu elektroinstalace atd

O príjemcovi príspevku

Jsme nezisková organizace T.J. Sokol Domašín, která vlastní budovu sokolovny v naší obci, kterou využívají cvičenci a místní obyvatelé pro cvičení a různé kulturní události. Samotná jednota má 142 členů. Sokolovna se využívá celoročně, prakticky 7 dní v týdnu. Cvičí zde předškolní děti, mladší a starší žactvo, dorostenci, muži a ženy. Již 100 let se snažíme vést naše členy a okolí k pohybu a duševní i mravní rovnosti. Bohužel 100 let provozu se podepsalo i na naší sokolovně.