img
Pojďte s námi vytvářet smysluplnější školství.

Víťaz

#52

Celkový počet hlasov

120hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Náchodský spolek rodičů začít spolu

Účel použitia príspevku

vybavení nové třídy

O príjemcovi príspevku

Žádám o podporu netradiční ZŠ Pod Montací v Náchodě. https://www.youtube.com/watch?v=td90tn5uSLs Přikládám kratičké video z kampaně na Hit hit pro rychlou představu o nás. Podařilo se nám - rodičům, dětem a učitelům společně s velkou podporou veřejnosti, zajistit vznik nové státní ZŠ v našem městě. Na vybavení školy potřebujeme ještě stále získávat dotace a dary. Na začátku u nás bylo 30 dětí, dnes je to už 138 žáků v 7 ročnících. Každý rok potřebujeme získat peníze na vybavení nové třídy pro dalších 22 dětí. Pomozte nám s tím i vy. Ve škole učíme děti týmové práci v programu Začít spolu. Pomáháme jim plně využívat svůj potenciál, vedeme je k zodpovědnosti za své učení a chování, které reflektují. Sdílíme myšlenku, že škola je věcí nás všech – na chodu školy se podílejí učitelé, děti a jejich rodiče společně. Využíváme rozmanité formy hodnocení (slovní hodnocení, sebehodnocení), jako nástroj pro další učení a růst. Učitel funguje jako podpora. Naším cílem je, podpořit v dětech chuť k učení, pomoci jim lépe najít svůj talent a umět ho pak jednou dobře sdílet s kolegy v práci, proto jsme se ve výuce zaměřili i na spolupráci a komunikaci. Vytvářejte spolu s námi pro děti nové možnosti ve vzdělání. Díky vám bude dalších 22 dětí zažívat ve škole učení, které má smysl. Zařízení pro novou třídu včetně šatny 109080 Set lavic 11 ks 42990 Tabule 12000 Židle učitelská Langfjall 3490 Stůl učitelský Bekant 4490 Zásuvkový díl 1690 Trofast rám 4x 7160 Boxy 2040 Policový systém Ivar 12000 Lanka 745 Nástěnky korek 1500 Šatní lavičky 14230 Věšáky kartotek 1745 Barvy, šroubky a jiné 5000