img
Pomáhame aj pri autonehodách

Víťaz

#47

Celkový počet hlasov

279hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Dobrovoľný hasičský zbor Báb

Účel použitia príspevku

Príspevok bude použitý na nákup technických pomôcok a vybavenia, ktoré sú nevyhnutné v zásahoch v dopravných nehodách.

O príjemcovi príspevku

Každým rokom pribúda počet požiarov, dopravných nehôd a životohrozujúcich situácií, pri ktorých musia naši Hasiči zasahovať. So zvýšeným počtu výjazdov sa zvyšujú nároky na rýchly a účinný zásah, a preto je potrebné, aby Hasiči využívali najmodernejšiu záchranársku a vyslobodzovaciu techniku. Žiadosť o podporu v sume 1000e, ktoré budú využité na zakúpenie: - Ochranná plachta s vymeniteľným priezorom - Ochranný štít pri vyslobodzovaní pri dopravných nehodách - Ochranné plachty - SADA - Zdravotnícky baťoh - Interaktívna figurína dospelého človeka pre školenie a treníng Účel použitia príspevku Dobrovoľní hasiči obce Báb žiadajú o podporu a finančný príspevok v hodnote 1000e na zabezpečenie zdravotníckeho materiálu, ktoré nám pre nedostatok finančných zdrojov chýba vo výbave. Vďaka tej to výbave budú dobrovoľní hasiči s obce Báb môcť podať pomocnú ruku a zachraňovať ľudské životy ešte efektívnejšie. Platí to dvojnásobne práve v obci Báb, kde pôsobia a kde je žiaľ čas dojazdu štátnych Hasičov a záchrannej zdravotnej služby oveľa dlhší ako by si niektoré akútne stavy vyžadovali. Pre informáciu dojazd je cca 25 min od najbližšej hasičskej stanici Nitra, Sereď. Dobrovoľný hasiči obce Báb sú najbližšie k výjazdu na diaľnicu R1 v smere Báb – Nitra, Báb – Trnava. Vďaka tomuto vybaveniu by sa výrazne zvýšili šance na záchranu ľudského života. ĎAKUJEME. Opis príjemcu príspevku: Dobrovoľný hasičský zbor v obci Báb dnes tvorí 15 členov. 13 statočných mužov a 2 odvážne ženy, ktoré tím tvoria, vykonávajú činnosť dobrovoľne, z vlastného presvedčenia a bez nároku na finančné ohodnotenie. Tradícia záchranného oddielu v obci má dlhú tradíciu, ktorá bola znovu obnovená v roku 2018. Medzi najčastejšie situácie, kedy dobrovoľníci vyrážajú na pomoc vo svojej i priľahlých obciach patrí hasenie požiarov, odstraňovanie prírodných katastrof, poskytovanie prvej pomoci v dôsledku rôznych udalostí. Okrem priameho výkonu záchranárskej činnosti sa angažujú v oblasti vzdelávania. Prostredníctvom besied, workshopov či ukážok zásahov sa tiež intenzívne venujú tréningom, kde majú chuť sa stať lepšími.