img
Pomoc nepočujúcim deťom k novým uškám

Víťaz

#13

Celkový počet hlasov

818hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

www.nepocujucedieta.sk

Účel použitia príspevku

Príspevok by bol použitý na zlepšenie života detí s poruchami sluchu (0-3r.), poradenstva pre rodičov a tvorby slovníka.

O príjemcovi príspevku

"Pri plánovaní našich aktivít sa zameriavame predovšetkým na rodiny detí s poruchou sluchu vo veku 0 - 3 roky. Tieto rodiny považujeme za najzraniteľnejšie, pretože ich deti sa práve nachádzajú v najkritickejšom období vývinu a preto každé zaváhanie našej spoločnosti má pre ne najzávažnejšie následky. Našim cieľom je spojiť tieto rodiny a pomôcť im dať dieťaťu najviac, ako sa len dá."