img
Pomoc pacientom s rakovinou krvi-lymfóm a leukémia

Víťaz

#49

Celkový počet hlasov

126hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Lymfoma a Leukémia

Účel použitia príspevku

Edukačná pomôcka pre pacientov s rakovinou krvi: model kostnej drene, krvotvorby, vzniku podtypov lymfómov a leukémií.

O príjemcovi príspevku

Rakovina krvi si nevyberá. Ani podľa veku, ani podľa životosprávy či pohlavia. Ide o systémové onkologické ochorenie, ktoré má v porovnaní s inými typmi rakoviny pomerne abstraktnú formu, ktorú je náročné pochopiť. O to dôležitejšia je pri diagnóze rakoviny krvi dostatočná zdravotná gramotnosť nie len pacientov ale aj samotnej verejnosti. Zámerom je mať k dispozícii virtuálnu realitu: model kostnej drene, krvotvorby, vznik jednotlivých podtypov lymfómov a leukémii; a okuliare na prezeranie virtuálnej reality. Veríme, že tieto edukačné pomôcky pomôžu úspešnejšie a plošnejšie odbúravať nevedomosť o rakovine krvi. OZ Lymfoma a Leukémia je združením pacientov a príbuzných, ktorým rakovina krvi (lymfóm alebo leukémia) vstúpila do života. Skúsenosti s liečbou vkladajú do úprimnej snahy pomôcť pacientom od začiatku diagnostiky a liečby, počas nej a po tom, čo aktívna liečba končí. Ich cieľom je vzdelávať pacientov a širokú verejnosť o problematike malígneho lymfómu a leukémie na základe aktuálnych prístupných informácií. Vzdeláva ich v oblasti možností liečby a upozorňuje na potreby skorej diagnostiky. Združenie úzko spolupracuje s lekármi a inými odborníkmi v oblasti výskumu - len vďaka takejto gramotnosti sú ľudia, pacienti a ich blízki schopní robiť informované rozhodnutia o svojom zdraví.