img
Pomoc pre Alicku

Víťaz

#14

Celkový počet hlasov

934hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Alica Petríková

Účel použitia príspevku

Rehabilitácie Neurino Šamorín

O príjemcovi príspevku

Alicka má 12 rokov, DMO hypotonická forma, mentálna reterdácia, funkčná slepota, kochleárne implantovaná