img
Pomoc pre Janíka

Víťaz

#15

Celkový počet hlasov

923hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Ján Krajňák, v.z. ako zákonný zástupca Ľudmila Krajňáková

Účel použitia príspevku

Špeciálna škôlka, nákladné špeciálne vyšetrenia, rehabilitácie a rôzne terapie, cvičebné pomôcky a terapie.

O príjemcovi príspevku

Janík býva so svojimi rodičmi a ďalšími 4 súrodencami v Bertotovciach pri Prešove. Jeho príbeh sa začal písať pred piatimi rokmi. Už pri narodení to nemal jednoduché, pri pôrode nastali komplikácie, problém s dýchaním, následne zaintubovanie a boj s vážnou infekciou. Krvácanie do pľúc a ďalšie komplikácie ho rodičom takmer zobrali ale liečba napokon zabrala a všetko vyzeralo v celku dobre. Lenže s pribúdajúcim časom sa objavovalo u Janíka výrazne zaostávanie vo vývoji. Tento rok mu bol diagnostikovaný autizmus s mentálnou poruchou, vývojová porucha reči a trvalá inkontinencia. Napriek tomu má nádej na posun a aspoň čiastočnú samostatnosť. To či bude posun väčší alebo menší závisí vo veľkej miere od toho, koľko času a finančných prostriedkov budú rodičia ochotní do neho investovať. Rodinka trpí neustálym nedostatok peňazí súvisiacim hlavne so zvýšenými výdavkami na starostlivosť o Janíka. Špeciálna škôlka do ktorej musia dochádzať 23 km, špeciálne vyšetrenia, rehabilitácie a rôzne terapie či cvičebné pomôcky, terapie s odborníkmi a súkromné centrá, ktoré potrebuje napríklad pre zlepšenie senzomotoriky, určenie laterality a iné. Budú vďační za akúkoľvek finančnú pomoc, pretože nie je nič horšie než to, keď svojmu dieťaťu chcete pomôcť, no nedokážete.