img
Pomoc pre Maťka s mozgovou obrnou

Víťaz

#71

Celkový počet hlasov

47hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Martin Mojžiš

Účel použitia príspevku

Úhrada časti nákladov na rehabilitačný pobyt v centre ADELI Medical Center Piešťany

O príjemcovi príspevku

Maťko Mojžiš je 12 ročný chlapec, ktorý trpí chorobami a diagnózami, ktoré mu do vienka nadelila detská mozgová obrna. Pobyt v rehabilitačnom centre mu pomáha bojovať a zlepšovať zdravotný stav.