img
Pomoc pri návrate k športu

Víťaz

#35

Celkový počet hlasov

309hlasov

Výška finančného príspevku

900
Príjemca príspevku

Hokejový klub Brezno, n.o.

Účel použitia príspevku

Nákup spinningových bicyklov za účelom zvýšenia kvality tréningu, skráteniu rekonvalescencie, prevencia pred zraneniami

O príjemcovi príspevku

Aj tento rok sa na Vás s dôverou obraciame o pomoc. V tomto neľahkom období sa snažíme o vytvorenie prostredia, ktoré uľahčí návrat detí k športu. Doplnením vybavenia, ktoré nám v našom malom klube chýba a ktoré mnohým pomohlo pri zdravotných problémoch so srdiečkom. Chceme rozšíriť našu posilňovňu o spinningové bicykle. Zvlášť v tomto období, v ktorom sa objavujú vedľajšie účinky na športovcoch po prekonaní ochorenia Covid-19. Zakúpením spinningových bicyklov im pomôžeme pri návrate do tréningového režimu. No nezabúdame ani na rekonvalescenciu po zraneniach. Spinningové bicykle sú aj prevenciou pred zraneniami a sú vhodným doplnkom intervalového tréningu. Veľa detí sa po prekonaní ochorenia k športu už nevrátilo, zvyšné deti majú pretrvávajúce zdravotné aj športové problémy. Týmto ich chceme znovu pritiahnuť k športu, k tomu čo ich bavilo, čo ich robilo štastnými. Nič krajšie nie je ako šťastný úsmev zdravorozvíjajúceho dieťata. ĎAKUJEME