img
Pomoc proti depresii zo šikany v škole

Víťaz

#69

Celkový počet hlasov

56hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Základný kameň, o. z.

Účel použitia príspevku

Hodiny so psychológom, kaučom, dietológom, kondičným trénerom.

O príjemcovi príspevku

Dievča po dokončení VŠ, ktoré bolo obeťou krutej šikany na základnej škole, bola ŤZP, je letargická, uzavretá do seba, nestará sa o seba, nič nedokáže dokončovať. Potrebuje psychický reštart, aby videla, že iní neurčujú jej hodnotu.