img

Víťaz

#83

Celkový počet hlasov

24hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Marek Minarčin

Účel použitia príspevku

Príspevok by bol použitý na základné potreby poškodeného - nový invalidný vozík, ošetrenie chrupu, zdravotné pomôcky....

O príjemcovi príspevku

Marek Minarčin je po ťažkej automobilovej nehode čiastočne pripútaný na invalidný vozík, nevidí na jedno oko.. Keďže zdravotný stav mu neumožňuje pracovať, rodina trpí nedostatkom, napriek tomu, že manželka má dve práce. Starajú sa o 15 ročného syna.