img
pomoc slovenským vedkyniam a vedcom

Víťaz

#80

Celkový počet hlasov

29hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Žijem vedu

Účel použitia príspevku

vedecké bádanie a výučba mladých vedcov

O príjemcovi príspevku

Žijem vedu. Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku. https://zijemvedu.sk/