img
Pomoc Sokolům

Víťaz

#60

Celkový počet hlasov

143hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd

Účel použitia príspevku

Příspěvek na dofinancování opravy Sokolovny

O príjemcovi príspevku

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd (www.sokoldolniujezd.cz) má více než 110-ti letou tradici a stará se o sportovce všech věkových kategorií (cca 180 dětí a mládeže a cca 140 dospělých). Kromě sportovních aktivit se také stará o Sokolovnu postavenou v roce 1924. Sokolovna, disponující velkým sálem s příslušenstvím, slouží v obci Dolní Újezd také jako víceúčelový společenský objekt pro obec a všechny spolky (výstavy, koncerty, přednášky, spolkové plesy, taneční zábavy, výroční schůze, soutěže, oslavy, ...). Základní umělecká škola Dolní Újezd zde má své výroční koncerty, v Sokolovně má své sídlo Výtvarné studio a soukromá ZUŠ. V letošním roce bylo rozhodnuto o provedení opravy havarijního stavu elektroinstalace, aby bylo možné dál Sokolovnu provozovat a užívat. Vzhledem k tomu, že během stavby došlo ke skokovému zdražování materiálů, byl překročen finanční limit, který měla T. J. Sokol na opravu vyčleněný. Příspěvek bude použit k částečnému uhrazení navýšených nákladů.