img
Pomoc vozíčkáři

Víťaz

#82

Celkový počet hlasov

46hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Ondřej Procházka

Účel použitia príspevku

Úprava bytu a případné zakoupení některých zastaralých elektrospotřebičů pro zkvalitnění jeho života.

O príjemcovi príspevku

Žádám o finannčí příspěvek pro mého syna ZTP/P, kerý je na vozíku po úraze , v domácnosti žije sám a je odkázán na pomoc zvenku.