img
Pomôžme partii z DK ostať v spojení!

Víťaz

#21

Celkový počet hlasov

505hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach

Účel použitia príspevku

Príspevok bude použitý na nákup videokonferenčnej techniky pre sociálnu časť programu Detského klubu.

O príjemcovi príspevku

Príspevok bude určený pre Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Ide o občianske združenie, ktoré poskytuje ambulantné sociálne služby komunitného typu pre dospelých klientov so zdravotným postihnutím, zdravotnícke služby v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a je zriaďovateľom inkluzívnej materskej školy. Pandémia koronavírusu a z nej vyplývajúci strach klientov o svoje zdravie prinútilo Detský klub vysielať aktivity sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a záujmové činnosti aj pre tých klientov, ktorí ostali izolovaní vo svojich domácnostiach. Dvadsaťročná technika, ktorú používajú aktuálne je na sklonku svojej životnosti a kvalitatívne nepostačuje. V prípade úspechu projektu bude príspevok použitý na nákup videokonferenčnej techniky (projektor, plátno, stolík na projektor, príslušenstvo) pre sociálnu časť programu občianskeho združenia. Vďaka videotechnike sú všetci opäť spolu aj počas pandémie, hoci len na plátne. ,,Načo žijeme, ak nie na to, aby sme si navzájom uľahčili život?" -George Eliot