img
Pomůcky pro požární sport.

Víťaz

#76

Celkový počet hlasov

83hlasov

Výška finančného príspevku

500
Príjemca príspevku

SDH Ostrava-Kunčičky, Radek Bauch

Účel použitia príspevku

Pomůcky pro rozvoj činnosti požárního sportu mladých hasičů při SDH O-Kunčičky.

O príjemcovi príspevku

Mladí hasiči, kteří se účastní soutěží v rámci požárního sportu SDH.