img
Pozitívne zážitky pre onkologicky choré deti

Víťaz

#58

Celkový počet hlasov

85hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

AneMa

Účel použitia príspevku

Príspevok bude použitý na relaxačné pobyty, kultúrne a športové podujatia, krúžky a výlety pre onkologicky choré deti.

O príjemcovi príspevku

Občianske združenie AneMa usporadúva a organizuje relaxačné pobyty, kultúrne a športové podujatia, krúžky a výlety pre onkologicky choré deti a ich rodiny.