img
Pripravení zažiť dobrodružstvo!

Víťaz

#56

Celkový počet hlasov

177hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Slovenský skauting, 3. zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok

Účel použitia príspevku

Projekt má pomôcť zrealizovať 3 zážitkovo-vzdelávacie víkendové akcie, z ktorých vzídu noví, zaškolení dobrovoľníci.

O príjemcovi príspevku

"Zanechať tento svet lepší, než aký sme ho našli" je cieľ skautov na celom svete. V duchu s touto myšlienkou sa snažíme pomáhať a vychovávať deti a mladých ľudí a pomáhať ich všestrannému rozvoju. Kežmarskí skauti sú dobrovoľníci, ktorí už 30 rokov vychovávajú deti a mládež v Kežmarku a okolí. Pravidelnými stretnutiami, výletmi a víkendovými akciami rozvíjajú ich potenciál. Záujem detí o skauting je v našom meste väčší ako sú naše dobrovoľnícke kapacity. Chceme to zmeniť, nájsť nových dobrovoľníkov a aj s vašou pomocou ich zaškoliť.